<
The Publicity Company bv
Haarlemmer Houttuinen 307
1013 GM Amsterdam
Trix van Alphen
managing director
trix@publicy.nl
Margar├ętha Moerkerke
project manager
margaretha@publicy.nl
Stages
Free publicity voor kunst, cultuur & entertainment
projecten >
The Publicity Company
Publiciteit voor kunst,
cultuur en entertainment